Skip to content

SPORTSKI PROGRAMI

Sve sportske programe provodi SPORTSKO DRUTVO "OLYMPIC" - centar specijaliziran za predkolski uzrast. Svi sportski programi su verificirani i odobreni od strane Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta RH.

  BABY GYM (sport za najmla?e)

za djecu od 1,5 do 3 godine starosti, Voditelj programa: profesor kineziologije

Ciljevi:
 • Spretno i sigurno izvo?enje osnovnih oblika kretanja te usvajanje primarnih motori?kih znanja:
 • Savladavanje prostora, prepreka i otpora.
 • Prilagodba na organizirani oblik rada u grupi te socijalizacija djeteta sa
 • vrnjacima.
Ciljana postignu?a djeteta na kraju:
 • Dijete je steklo osje?aj sigurnosti u okruenju trenera i vrnjaka
 • Dijete je spremno za kompleksnije zadatke i kontinuirano izvo?enje vie zadataka u nizu: razumije te sigurno i spretno izvodi jednostavne motori?ke zadatke sastavljene od hodanje, tr?anja, skokova, provla?enja, puzanja, penjanja, bacanja, noenja te svladavanja preprekaDijete poznaje odgovore na osnovna pitanja o sportskoj higijeni
 • Dijete ritmi?ki izvodi jednostavne zadatke

   PROGRAM MALE KOLE SPORTA

za djecu od 3 godine starosti, Voditelj programa: profesor kineziologije
 
Ciljevi: 
 • pravilan razvoj djece kroz igru, sport i muziku,
 • razvoj funkcionalnih i motori?kih sposobnosti,
 • razvoj intelektualnih sposobnosti te socijalizacija djece,
 • pozitivno djelovanje na psihi?ko i emotivno stanje djece,
 • prevencija od deformacije kraljenice, nogu, stopala,
 • usvajanje osnovnih elemenata raznih sportova,
 • usvajanje zdravih ivotnih navika te prevencija prekomjerne teine
Program se provodi 2* tjedno u trajanju od 45 min. u prostoru vrti?a. Program kre?e od 01.10 te traje do 30.06.
 

   PROGRAM PLESA I GIMNASTIKE (ritmika)

za djecu od 3 godine starosti, Voditelj programa: profesor kineziologije

Ciljevi:

- Cilj ovog programa je upotpuniti i obogatiti razvoj djece vrti?kog uzrasta.
Djecu se poti?e na pronalaenje i oblikovanje vlastitih ideja primjerenih
uzrastu, istraivanje mogu?nosti koritenja tijela kao plesnog instrumenta,
koritenje vlastitog rije?nika pokreta, to trajno doprinosi razvoju svakog
dijeteta. Rad na tijelu kao psihofizi?kom jedinstvu viestruko je koristan, ne
samo kao u?enje svjesnog koritenja tijela kao izvo?a?kog instrumenta plesa,
nego u mnogim slu?ajevima moe pomo?i kod otklanjanja raznih smetnji kako
u fizi?kom tako i psihosocijalnom razvoju djece. Ples dokazano ima pozitivne
u?inke na ljudski ivot i zato se njime treba baviti najranijeg djetinstva, a ovim
programom djetetu je omogu?eno izraavanje osje?aja, interesa, te bioloke
potrebe za kretanjem i razvojem estetskih komponenti, a sve u svrhu
kvalitetnog psihosomatskog razvoja.
Program se provodi 2* tjedno u trajanju od 45 min. u prostoru vrti?a. Program kre?e od 01.10 te traje do 30.06.
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 11 

Top